Vi er et ungt og ambisiøst arkitektkontor med base i Oslo. Likevel har vi bred kompetanse innen arkitektur og byggesak - og samlet over 10 års erfaring. Utfallet av dette er et stort og godt nettverk av ulike samarbeidspartnere og tilbakevendende klienter.

Bakgrunnen vår er differensiert med internasjonal påvirkning. Entusiasmen rundt de ulike delene av faget er stor. Likevel er det boligsegmentet, i Oslo og omegn, som er blitt viet mest av vår tid. Vi er aller mest opptatt av at kundens ønsker og behov blir stilt i første rekke, men videre at arkitekturen er stedstilpasset på en slik måte at den blir sentrum i en naturlig [kont'ekst].

Vi er ambisiøse og motiverte til å arbeide hardt for å oppnå de beste resultatene, og med den generelle oppfatning av at det som best kjennetegner et vellykket prosjekt er følelsen av en effektiv og ryddig prosess - men ikke minst de små detaljene.

Vi har gjennomført en rekke gode prosjekter, både med rolle som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende innen arkitektur. Vi er godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet med  sentral godkjenning innen tiltaksklasse 2 som ansvarlig søker og arkitekturprosjektering.

Vi tar på oss alle typer oppdrag, store som små, så lenge ambisjonen som et utgangspunkt er å lage gode og spennende rom!