‘‘[kont’ ekst] er en sammenheng noe befinner seg i, ofte den sammenhengen som gir bakgrunn for å forstå en situasjon, et ord, en ytring, en tekst eller et kunstverk. Kontekst er altså de forholdene i omgivelsene som er relevante for forståelsen eller tolkningen av en ytring, eller for produksjonen av den.’’